ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ ZEMĚ RYTÍŘE SEKOLÍKA

Až na svém putování českou krajinou vstoupíte či vjedete do úrodného Polabí, zveme vás k návštěvě ...

Až na svém putování českou krajinou vstoupíte či vjedete do úrodného Polabí, zveme vás k návštěvě krásného místa Pardubického kraje, kousek od města Přelouč. Na cestě k Železným horám vás čeká jejich podhůří s malebnou vesničkou Jedousov. Krajina plná úrodných lánů, ovocných sadů obtěžkaných plody jabloní či hrušní skrývá ve svém středu usedlost zvanou Horecký dvůr.

Hrdý rod Thunů z choltického panství, kterému dvůr patřil, hospodařil v tomto kraji již od dávných věků a všude, kde se rozhlédnete, byly pěstovány ovocné dřeviny a rozkládala se obilná pole. Erb Thun - Hohesteinů můžete vidět ve štítě našeho dvora.

A ejhle, kdo nás to očekává na prahu svého domova? To skřítkové a elfíci ze Země rytíře Sekolíka vítají každého slušného a zvídavého hosta pohlazením vánku, načechranou čupřinou či stříbřitými kapkami vody ze zdejšího jezírka.

A co že je to za zemi? Vlídný domácí pán – rytíř Sekolík se svou krásnou paní – vílou Sekolínkou opatrují své panství, kde žijí v přírodní harmonii lidé, zvířátka i kytičky a stromy. Jejich země je veliká. Vždyť čítá 1 500 mladých ovocných stromů, na kterých již brzo uzraje plno jablíček, hrušek, švestek či třešní.  Pod stromy se zelená veselý trávník, plný broučků, myšek nebo ježků, v korunách v květu plno motýlů a pilných včelek sbírajících sladký nektar na výrobu chutného medu. Mezi poletujícími motýlky trylkují ptáčci, kteří v našich stromech hnízdí a vyvádí do světa svá ptáčátka.

Ty hromádky kamení, které vidíte kolem plotu, také skrývají své stálé obyvatele. Občas se na sluníčku mihne ještěrka a za velkým balvanem můžete najít i slepýše. V našich rybníčcích a jezírkách bydlí žabky kuňkalky nebo i nějaké ty rybky.

Ale rytíř Sekolík má ve svém království i dvořany, kteří se mu starají o část panství, která je mnohým lidem a především dětem neznámá a neviditelná. Copak asi dělají jeho panošové- skřítkové a jejich kamarádky, krásné vzdušné víly sylfy?

Země rytíře Sekolíka a jeho vznešené paní Sekolínky skrývá tajemství, která jsou ale hodným a zvídavým návštěvníkům odhalena. Kromě ptáčků, včelek a rybiček, které zde můžete vidět, vám budeme na cestě naší zemí vyprávět i o zajímavém, oku neviditelném světě malinkatých drobečků, kterým se říká bakterie a enzymy. Na každé tabuli, u každého domečku skřítka či víly najdete povídání o tom, co tito zajímaví tvorečkové v našem světě dělají. Jsou všude, žijí s námi, létají vzduchem, bydlí ve vodě, schovávají se v jablíčku či v obyčejném nezajímavém odpadkovém koši. Už jména rytířových dvořanů vám napoví, jaký že je to tajemný svět, do kterého na naší stezce nakouknete. Skřítkové Kompostníček, Semínko, Kanálníček i Odpadníček  žijí se svými kamarádkami vílami Voničkou a Kapičkou v domečcích, kam jim můžete nakouknout a přiučit se ledasčemu užitečnému z jejich zajímavé práce.

 

Tak až si naše království prohlídnete, budou rytíř Sekolík i jeho víla Sekolínka rádi, když si od nás odnesete nějakou pěknou vzpomínku. Třeba jméno skřítka a jakou užitečnou práci dělá, nebo jméno ptáčka, který hnízdí na naší hrušni. A na cestu domů vám přibalíme pytlík slaďounkých křížal, abyste nezapomněli, že jste byli v kraji ovocných sadů prosluněných železnohorským sluníčkem.      

 

 

 

Tak někdy v Zemi rytíře Sekolíka na viděnou...

 

 

 

 

 Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


  •   
  •   
  •   
  • © 2014 Sulis, Pavel Hrubíšek